MILÍ RODIČIA A HRÁČI,

chceli by sme Vás informovať o možnosti spojenia kvalitného štúdia na strednej a vysokej
škole s hraním basketbalu, na najvyššej úrovni v basketbalovom klube Iskra Svit. Nadviazali sme spoluprácu s najmodernejšou STREDNOU ŠPORTOVOU ŠKOLOU na Slovensku, ktorá svojim študentom poskytuje skvelú príležitosť na spojenie štúdia a vykonávania profesionálneho basketbalu na najvyššom leveli.
Stredná športová škola v Poprade poskytuje svojim študentom okrem kvalitnej výchovy
a vzdelávania komplexnú športovú prípravu prepojenú s možnosťou ranných basketbalových tréningov s klubovými trénermi v modernej telocvični školy. Prirodzenou súčasťou je možnosť skĺbenia klubových povinností (cestovanie na zápasy, turnaje, reprezentačné sústredenia a kempy a pod.) so študijnými povinnosťami.
Škola poskytuje kvalitné štvorročné štúdium, ktoré je zakončené maturitnou skúškou a študenti majú na výber z dvoch študijných odborov a tými sú športové gymnázium, alebo športový manažment. Študenti, ktorí nie sú spod Tatier, majú možnosť bývania v školskom internáte školy, prípadne v iných školských ubytovacích zariadeniach (na výber sú internáty na Karpatskej, alebo Okružnej ulici v Poprade, poprípade internát vo Svite).
V priestoroch školy sídli Inštitút manažérskych systémov Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Na inštitúte manažérskych systémov môžu naši absolventi kontinuálne získať vysokoškolské vzdelanie na bakalárskom stupni v študijnom programe Manažment a na inžinierskom stupni v študijnom programe Podnikové manažérske systémy.

ŠTUDIJNÉ ODBORY                       

1. ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
Odbor je určený pre talentovaných športovcov a zároveň výborných žiakov, ktorí okrem
športovej kariéry ašpirujú aj na štúdium na vysokých školách.
2. ŠPORTOVÝ MANAŽMENT
Odbor je určený pre talentovaných športovcov a zároveň dobrých žiakov, ktorí okrem športovej kariéry chcú pracovať v oblasti športu ako kluboví manažéri, organizátori, či podnikatelia v oblasti športu, prípadne ďalej študovať alebo pracovať v manažérskych pozíciách i mimo športu.

 

Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka základnej školy a žiaci, ktorí ukončili 9.ročník
základnej školy, ktorých riadne vyplnené prihlášky na štúdium budú doručené riaditeľovi
školy do termínu určenom ministerstvom školstva na 20.3.2024.

V prípade nejasností, alebo iných otázok, nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom
klubového e-mailu: pitonakova@iskrasvit.sk

Vyjadrenie prezidenta basketbalového klubu mládeže ISKRA SVIT, Jána Drobného:
„Podľa môjho názoru je štúdium na tejto modernej športovej škole v Poprade, skvelou voľbou pre všetkých basketbalistov, ktorí to myslia seriózne so svojou basketbalovou ka- riérou a rovnako je pre nich dôležité štúdium. V našom klube dlhodobo podporujeme hráčov ku zodpovednému prístupu nie len k tréningom, ale aj k školským povinnostiam. Mnoho šikovných, mladých hráčov nám v minulosti po maturitnej skúške odišlo na vysoké školy, avšak teraz tu majú mládežníci jedinečnú príležitosť a možnosť živiť sa basketbalom a popritom získať nie len maturitnú skúšku, ale aj vysokoškolský titul v odbore manažmentu na Univerzite Mateja Belu. Sme jeden z mála klubov na Slovensku, ktorý má zabezpečenú celú mládežnícku chlapčenskú pyramídu, ktorá vrcholí extraligovým tímom mužov. V našich radoch pôsobia kvalitní tréneri, v súčasnosti spolupracujeme s výborným srbským trénerom, Nikolom Maslarevićom, ktorý v klube nastavil basketbalovú metodiku a smer, ktorým chceme v budúcnosti ísť. Hráči v našom klube majú vybudovanú cestu k profesionálnej basketbalovej kariére, je už len na nich, ako k týmto možnostiam, ktoré im poskytujeme, pristúpia. Ako rodič, tréner a funkcionár klubu, odporúčam a rád privítam všetkých záujemcov, ktorí by sa do našej basketbalovej rodiny vo Svite chceli pridať a súbežne začať štúdium na Športovej škole v Poprade.
Teším sa na Vás!“

 

 

 

 

 

 

 

Možnosť pokračovania štúdia na VYSOKEJ ŠKOLE v POPRADE

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela sa nachádza v meste Poprad od roku 1992. Dlhodobá tradícia bola zavŕšená akreditovaním Inštitútu manažérskych systémov Akreditačnou komisiou v odbore MANAŽMENT. Štúdiom v tomto odbore študenti získavajú zručnosti v oblasti ekonomiky podniku, účtovníctve, manažmente, marketingu, operačného manažmentu, podnikových financií a finančno-ekonomickej analýzy, manažmentu ľudských zdrojov, organizačných auditov a štatistiky a v iných predmetoch. Úspech inštitútu sa odráža aj v priamej spolupráci s regionálnou hospodárskou praxou v meste Poprad. Preto môžu študenti získať prax priamo vo vybraných firmách a podnikoch. Absolvent štúdia na základe získaných vedomostí, schopností a zručností je z hľadiska osobnostnej a sociálnej zrelosti spoločensky zodpovedný, rešpektuje etické princípy, vie argumentovať, obhajovať svoje postoje a návrhy, je schopný tímovej práce a efektívne komunikovať. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti mu umožnia začať podnikať a uplatniť sa ako fyzická, alebo právnická osoba. Na rozvíjanie svojej kvalifikáciemôže pokračovať vo vzdelávaní v predmetoch druhého stupňa.