utorok, august 9, 2022

SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA je záujmové združenie právnických osôb, ktoré založili kluby s právom štartu v najvyššej basketbalovej súťaži mužov 16. júna 2014. Združenie na základe poverenie Slovenskej basketbalovej asociácie organizuje a riadi Slovenskú basketbalovú ligu a rozhoduje o všetkých otázkach súvisiacich s jej športovo-technickým zabezpečením.

 

 

 

 

 

 

                                      Družstvá v sezóne 2020/2021:

SVT  SNV LEV
INT  HAN