Basketbalový klub mládeže

Basketbalový klub mládeže Svit bol zaregistrovaný na Ministerstve spravodlivosti SR dňa 17.1.2001. Zakladajúcimi členmi boli vtedajší tréneri mládežníckych družstiev vo Svite a v Poprade a funkcionári klubu.

Podstatou vzniku klubu bola skutočnosť, že činnosť mládežníckych družstiev fungovala bez financií a to zo zotrvačnosti a to aj napriek skutočnosti, že v lete 2000 sa dohodli subjekty BK Chemosvit Svit, ktorý do tej doby zastrešoval mládežnícky basketbal a novovzniknutý subjekt Športový klub Svit, o prechode mládeže pod novovzniknutý subjekt.

Basketbalový klub mládeže Svit prebral celý kmeň hráčov, vstúpil do rozbehnutej sezóny 2000/2001 a úspešne ju dokončil.

Následne v ďalších sezónach pôsobil v celoslovenských a regionálnych súťažiach priemerne s 8 družstvami a dosahoval výrazné úspechy , čoho dôkazom je aj hodnotenie Slovenskej basketbalovej asociácie.

V súčasnosti Basketbalový klub mládeže zastrešuje 8 družstiev, ktoré tvoria celú basketbalovú pyramídu a pravidelne sa zúčastňujú oblastných a celoslovenských súťaží vo svojich vekových kategóriách. Paralelne fungujú pod hlavičkou BKM aj 2 chlapčenké a 1 dievčenská prípravka v mestách Svit a Poprad. V sezóne 2014/2015 sa nám opäť po dlhých rokoch podarilo zostaviť dve družstvá v kategórii mladší mini žiaci, čo je prvým krokom k rozšíreniu hráčskej základne a ďalšiemu rozvoju nášho klubu.

Úzka spolupráca s extraligovým družstvom Iskra Svit dáva možnosť všetkým hráčom BKM zúčastňovať sa na extraligových zápasoch a naopak hráči Iskry Svit sa aktívne zúčastňujú tréningového procesu mládežníckych družstiev a odovzdávajú svojim mladým kolegom obrovské skúsenosti.

Tréningový proces prebieha v telocvičniach v Poprade a vo Svite.