0

Na základe zmluvy  č. 862/2022/OPR o poskytnutí dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja VZN č. 78/2019 v znení VZN Prešovského samosprávneho kraja č. 85/2020  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja Basketbalový klub mládeže zrealizoval projekt  podľa programu ,,ŠPORT“ pod názvom Materiálno technické vybavenie klubu.

Vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja sme mali možnosť nakúpiť rozcvičovacie dresy, zimné bundy, mikiny, tričká, polokošele a tepláky pre hráčov a realizačný tím nášho extreligového basketbalového klubu Iskra Svit.

Zároveň sme mali možnosť kúpiť basketbalové lopty pre hráčov.

„ Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj“