Podmienky na vstup do Iskra arény počas Finálového turnaja KADETOV U17

0

Vstup do Iskra Areny počas Finálového turnaja Kadetov môže iba osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT – PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.

V súlade s aktuálne platnou Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 223/2021 podmienku negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:

 

  1. a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  2. b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  3. c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  4. d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  5. e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  6. f) ide o osobu do 10 rokov veku.