Druhý semifinálový zápas PLAY-OFF Iskra Svit- Spišskí Rytieri sa odohrá bez divákov!!

0

Vzhľadom na veľký záujem fanúšikov Vás chceme informovať, že aj napriek povoleniu Úradu verejného zdravotníctva sa zajtrajšie domáce stretnutie Iskra Svit – Spišskí Rytieri odohrá bez divákov.

Momentálne nie sme schopní zabezpečiť prísne  nariadenia Úradu verejného zdravotníctva.

Hromadné podujatie podľa § 4 ods. 2 písm. h) je možné uskutočniť s obecenstvom, ak organizátor hromadného podujatia dodrží podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s) w), y) zákona nasledovné opatrenia:

 • Organizátor je povinný ohlásiť hromadné podujatie na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania.
 • Hromadného podujatia sa môže zúčastniť ako divák len osoba, ktorá sa pri vstupe do priestorov preukáže negatívnym výsledkom PCR/LAMP testu nie starším ako 36 hodín a negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 12 hodín.
 • Počet divákov nesmie prekročiť kapacitu 25 % z celkovej kapacity na sedenie a zároveň celkový početdivákov v exteriéri môže byť maximálne 2 000 osôb obecenstva a celkový počet divákov v interiéri môže byť maximálne 1 000 osôb obecenstva.
 • Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
 • Organizátor je povinný po dobu 30 dní viesť evidenciu divákov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt a po uplynutí tejto doby je povinný uvedené osobné údaje zničiť.
 • Organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu.
 • Organizátor je povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade.
 • Pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sú diváci povinní dodržiavať rozostup 2 metre medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti.
 • Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestam.
 • Zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk.
 • Hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.
 • Neumožniť konzumáciu pokrmov a nápojov.
 • zabezpečiť dostatočný počet organizátorov za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych opatrení.
 • Zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia
 • Na všetky vstupy do priestoru hromadného podujatia viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia.