PODPORTE MLÁDEŽNÍCKY BASKETBAL BKM SVIT

0

Ak ste zamestnaný/á – požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Zamestnávateľ je povinný vystaviť pre účely poukázania 2% zaplatenej dane tlačivo potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie sa prikladá k formuláru na darovanie 2%.  Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane: vyhlasenie- na poukázanie 2 % 2020. Tlačivo nájdete aj na stránkach daňového úradu http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ alebo na sekretariáte klubu.

Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňového úradu v mieste Vášho bydliska.

Ak ste podnikateľ alebo firma – máte možnosť poukázať  2%  z dane spolu s podaním daňového priznania. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

Ak si daňové priznanie podávate sami – údaje o občianskom združení vyplníte priamo do tlačiva, na ktorom podávate daňové priznanie.

Naše údaje:

Obchodné meno: Basketbalový klub mládeže

Sídlo: Svit, 05921,Štefánikova 35 

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 37942344

 

ĎAKUJEME!