PODPORTE MLÁDEŽNÍCKY BASKETBAL BKM SVIT

0

Ak ste zamestnaný/á  požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Zamestnávateľ je povinný vystaviť pre účely poukázania 2% zaplatenej dane tlačivo potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie sa prikladá k formuláru na darovanie 2%.  Vyplňte vyhlásenie o poukázaní dane. tlačivo nové 2% 2022

Tlačivo nájdete na stránke finančnej správy  alebo na sekretariáte klubu.

Ak ste podnikateľ alebo firma  máte možnosť poukázať  2%  z dane spolu s podaním daňového priznania. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

Ak si daňové priznanie podávate sami údaje o občianskom združení vyplníte priamo do tlačiva, na ktorom podávate daňové priznanie.

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2022, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

do 31. marca 2023 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2023 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Naše údaje:

Obchodné meno: Basketbalový klub mládeže

Sídlo: Svit, 05921,Štefánikova 35

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 37942344