nedeľa, november 17, 2019


Tréner:
 Rudolf Jugo

Lekár: MUDr. Radovan Kŕč

Masér: František Budzák