pondelok, september 24, 2018

Tréner: Michal Madzin

Lekár: MUDr. Radovan Kŕč

Masér: František Budzák