Prípravka POPRAD

Tréningový proces:

Pondelok: OA Poprad 16:00-17:30

Štvrtok: OA Poprad 16:00-17:30

Tréner: Mgr. Ladislav Králinský (3.kvalifikačný stupeň s licenciou SBA)