Prípravka POPRAD

Tréningový proces:

Pondelok: OA Poprad 16:00-17:30

Streda: OA Poprad 16:00-17:30

Tréner: Ing. Róbert Ištvánik (4.kvalifikačný stupeň s licenciou SBA)