Mladší mini a Starší mini POPRAD/SVIT

TRÉNINGOVÝ PROCES:

  Pondelok : Voľno

  Utorok : SPŠ PP 16:00-17:30 /Komenského PP 18:00-19:30 /mala telocvičňa/

Streda : Voľno

Štvrtok : OA PP 17:30-19:00 

Piatok : SPŠ PP 16:00-17:30

 

TRÉNER : Mgr. Vladimír Ivan  (3.kvalifikačný stupeň s licenciou SBA)