Mladší žiaci POPRAD

TRÉNINGOVÝ PROCES:

  Pondelok : Voľno

  Utorok : 17:00-18:30 SPŠ  PP

Streda : 18:30-20:00 Komenského Poprad

Štvrtok : 16:00-17:30 OA PP

Piatok : 16:00 – 17:30 OA PP 

TRÉNER : Mgr. Ladislav Králinský (3.kvalifikačný stupeň s licenciou SBA)