Starší mini POPRAD

TRÉNINGOVÝ PROCES:

  Pondelok : Voľno

  Utorok : ZŠ Komenského PP 18:00 – 19:30

Streda : OA PP 16:00 – 17:30

Štvrtok : OA PP 17:30 – 19:00

Piatok : SPŠ PP 16:00 – 17:30

TRÉNER : Mgr. Ladislav Králinský (3.kvalifikačný stupeň s licenciou SBA)