Žiaci

TRÉNINGOVÝ PROCES:

   

Pondelok : 15:30-17:00 Iskra Aréna Svit

Utorok : 19:30-21:00 Komenského PP

Streda : 18:30-20:00 Komenskeho PP poprípade 16:00-17:30 OA PP

Štvrtok :  15:30-17:00 Iskra Aréna Svit

Piatok : 16:00-17:30 OA PP

TRÉNER : Mgr. Vladimír Ivan (3. kvalifikačný stupeň s licenciou SBA)