O lige

SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA je záujmové združenie právnických osôb, ktoré založili kluby s právom štartu v najvyššej basketbalovej súťaži mužov 16. júna 2014. Združenie na základe poverenie Slovenskej basketbalovej asociácie organizuje a riadi Eurovia Slovenskú basketbalovú ligu a rozhoduje o všetkých otázkach súvisiacich s jej športovo-technickým zabezpečením.

logo_sbl

Družstvá v sezóne 2016/2017:

SVTKOSsnv-logoLEVhandlova1logo
INTNITPDAKOMKAR