Starší mini POPRAD

TRÉNINGOVÝ PROCES:

  Pondelok : Voľno

  Utorok : SPŠ PP 16:00 – 17:30

Streda : Voľno

Štvrtok : OA PP 16:00 – 17:30

Piatok : SPŠ PP 16:00 – 17:30

TRÉNER : Mgr. Ladislav Králinský (3.kvalifikačný stupeň s licenciou SBA)