Prípravka POPRAD

Tréningový proces:

Streda: OA Poprad 16:00-17:30

Piatok: OA Poprad 16:00-17:30

Tréner: Mgr. Ladislav Králinský (3.kvalifikačný stupeň s licenciou SBA)