Mladší mini POPRAD/SVIT

TRÉNINGOVÝ PROCES:

  Pondelok : OA PP 16:00 – 17:30

  Utorok : ZŠ Komenského PP 18:00 – 19:30

Streda : Voľno

Štvrtok : OA PP 17:30 – 19:00

Piatok : Voľno

TRÉNER : Bc. Michal Majerčák (4.kvalifikačný stupeň s licenciou SBA)